Glimpses

Donemus-Opus 71-1988-23’-Glimpses for piano. Dit kleine dagboek uit 1988,bestaat uit glimpen van stukken,die elk op zich uitgewerkt zouden kunnen worden tot meer volledige composities.Ze zijn ontstaan op verschillende tijden van de dag if nacht,en na enkele schetsen direct in het net genoteerd.Sommige van deze glimpen zijn opgevangen na de meditatie in de ochtend en zijn als het ware nog een echo van de stilte.Andere kregen daarentegen vorm gedurende meer onrustige,of melancholieke of actievere stemmingen.Als uitgangspunt is de 'Mikrokosmos'van Béla Bartók genomen;Glimpses heeft daarom tevens een educatieve functie.Er zijn deeltjes die door minder gevorderde leerlingen kunnen worden gespeeld,andere stukken vereisen echter zowel qua voordracht als techniek meer van de vertolker.Inbeknopte vormen worden bepaalde compositorische mogelijkheden belicht,waarin de grote drieklank meteen aan het begin brutaal wordt geëxposeerd.Via de kleine drieklank en polymodaliteit ontstaat er een twaalftoonreeks.Het aantal keren dat de noten van deze reeks wordt gebruikt is,evenals de noten,afhankelijk van de getallen 1 tot en met 12.Gaande het verloop van de glimpen komen er meer approximatieve(dwz,vrijer genoteerde)episodes voor.Lijkt de eerste glimp een vrolijk wijsje,zich baserend op de tonen g-e-c met in de bas een weerstrevende en staccato gespeelde des;de laatste glimp is een staccato-spel met twee,zich herhalende samenklanken,maar nu vanuit een andere,meer geladen gevoelswaarde.Hoe dan ook,de herkenbaarheid is karakteristiek voor alle negentien glimpen. JVDB----------------------------- This musical diary from 1988 consists of glimpses of pieces. Each sketch could have been developed into a truly mature composition. The ideas came at any possible time of the day, and were properly notated . Some of the glimpses were taken down after morning meditation, and seem to echo its silence. Other ideas presented themselves at restless times or in a melancholy or active mood. As a whole the piece was inspired by Bartók’s Microkosmos. It also serves a similar educational purpose. Some of the pieces can be played by starting piano pupils. Several other glimpses definitely need an advanced technique and a real interpretation. Certain compositional techniques are applied to small forms. The major triad is shamelessly exposed immediately. After the minor triad and polymodality a twelve-note subject appears. The number of times the notes within the series are used is, like the notes themselves, related to the numbers 1-12. As the glimpses go by, more approxamite – freely treated - episodes appear. The first glimpse might seem a merry little tune based on G-E-C, with an obstinate staccato D-flat in the bass line. The last glimpse is a staccato miniature with two repetitive chords, stemming from another, more serious sentiment. Whatever, clear recognition is obvious in all of the nineteen glimpses. JVDB

Type: Kamermuziek


Print deze pagina Print deze pagina